Indirect investeren in KBC Groep
bck_flash

Bekendmaking van het totaal aantal stemrechten (‘noemer’)

Lees meer bij Nieuws.

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora NV

Lees meer bij 'Nieuws'.

KBC Ancora vermindert rentelast met 0,6 miljoen euro op jaarbasis

Lees meer bij Nieuws.

KBC Ancora sluit boekjaar 2019/2020 af met een winst van 60,8 miljoen euro.

Lees meer bij nieuws.