Je bent hier:  startpagina  Over KBC Ancora  Dividendpolitiek

Dividendpolitiek

Eind augustus 2019 besliste de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoeder van KBC Ancora, tot een dividendbeleid waarbij 90% van het voor uitkering vatbare recurrente resultaat van het boekjaar (i.e. na correctie voor eventuele uitzonderlijke resultaten en na verplichte aanleg van de wettelijke reserve) als (interim-)dividend zal worden uitgekeerd. Ten opzichte van de vroegere dividendpolitiek betekent dit een afname met 10%. Hierdoor zullen de uitstaande financiële schulden sneller kunnen afgebouwd worden. Deze aangepaste dividendpolitiek zal voor het eerst toepassing vinden op het interim-dividend dat (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) begin juni 2020 zal betaalbaar gesteld worden.

Opgemerkt wordt dat:

  • indien KBC Ancora in een boekjaar geen dividend ontvangt uit haar deelneming in KBC Groep, ook KBC Ancora geen dividend zal uitbetalen. Indien KBC Ancora in een daarop volgend boekjaar opnieuw KBC Groep-dividenden ontvangt, zal haar overgedragen resultaat verrekend worden bij de bepaling van de uitkeerbare winst.
  • de aanleg van de wettelijke reserve geen economische kost uitmaakt voor de KBC Ancora-aandeelhouders. Het gedeelte van de winst dat door de verplichte aanleg van de wettelijke reserve niet kan worden uitgekeerd, blijft immers in het vermogen van KBC Ancora, wat zou moeten gereflecteerd worden in de koers van het KBC Ancora-aandeel (onrechtstreekse doorstroming).
  • de werkingskosten van KBC Ancora, uitgedrukt in functie van de marktwaarde van haar vermogen, bijzonder laag uitvallen en beduidend lager zijn dan bijvoorbeeld de beheersvergoedingen die aangerekend worden bij BEVEKS of SICAVS.
  • Bij een (gehele of gedeeltelijke) terugname van de waardevermindering, aangelegd in 2009 op de financiële vaste activa, zorgt KBC Ancora ervoor dat de impact van deze terugname op het uitkeerbare dividend geneutraliseerd wordt.