Je bent hier:  startpagina  Aandeelhouderschap  Transparantiemeldingen

Transparantiemeldingen

Meldingsdrempels

De openbaarmaking van deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven is wettelijk verplicht voor deelnemingen van 5% (of veelvouden hiervan).

De statuten van KBC Ancora voorzien bovendien in een (statutaire) kennisgevingsdrempel van 3%. 

Basisinformatie

Informatie in het kader van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen

Laatste wijziging basisinformatie: 30 april 2021
Het totaal bedrag van het kapitaal: 2.021.871.293 euro
Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 78.301.314
Aantal effecten met dubbel stemrecht : 40.395.994
Het totaal aantal stemrechten (= de noemer): 118.697.308

De stand van het totaal aantal stemrechten (‘de noemer’) dient als basis voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen door de aandeelhouders.

De KBC Ancora-aandelen zijn niet onderverdeeld in categorieën.

Voor informatie inzake meldingen van belangrijke deelnemingen contacteer:
Jan Bergmans
e-mail: mailbox@kbcancora.be
tel.: 00 32 16 27 96 72.

Transparantiemeldingen 

Datum

Kennisgever

 

Noemer op moment van de kennis-geving

 

Aantal stemmen

 Stemrechten %

Persbericht KBC Ancora

Detail

30 oktober 2020   Cera CV 118.657.091 79.819.045 67,27% Persbericht van 2 november 2020 PDF 

Transparantiemeldingen voor 30.10.2020

Melding aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) in het kader van de OBA-wetgeving van april 2007

Op 18 februari 2008 meldde Cera CV (krachtens artikel 74, §6 wet van 1 april 2007) aan de FSMA en aan KBC Ancora dat ze op 1 september 2007 meer dan 30% (meer bepaald 62,03%) van de effecten met stemrecht in KBC Ancora aanhield.
Sindsdien ontving KBC Ancora jaarlijks een melding van Cera dat ze nog steeds meer dan 30% in KBC Ancora aanhoudt.

De invoering van het loyauteitsstemrecht heeft geen impact op de berekening van de drempel van 30% volgens de OBA-wetgeving. De basis voor de berekening van de 30%-drempel blijft het totale aantal aandelen met stemrecht.

Meldingen conform art. 74 van de wet op de openbare overnameaanbiedingen 

Referentiedatum  Kennisgever  Aantal aandelen  Participatie 
30 juni 2020 Cera  40.087.275  51,20% 
30 juni 2019 Cera 40.511.855 51,74%
30 juni 2018 Cera 41.063.313  52,44%
30 juni 2017  Cera  41.869.879  53,47% 
30 juni 2016 Cera 42.784.688 54,64%
30 juni 2015 Cera 43.491.292 55,54%
31 juli 2014 Cera 44.674.394 57,05%
30 juni 2013 Cera 46.002.329 58,75%
30 juni 2012            Cera     46.215.978  59,02% 
30 juni 2011

Cera

46.406.639

59,27%

30 juni 2010

Cera

46.947.051

59,96%

30 juni 2009

Cera

47.438.666

60,58%

30 juni 2008

Cera

47.544.820

60,72%

1 september 2007

Cera

48.567.669

62,03%