Algemene Vergadering

Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering van 29 oktober 2021

Bijeenroeping

De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt op de laatste vrijdag van oktober gehouden.

Deelname en stemrecht

Formaliteiten om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering.

Historiek

Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergadering van 30 oktober 2020
Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering van 25 oktober 2019
Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering van 26 oktober 2018
Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering 28 oktober 2016
Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering 30 oktober 2015
Informatie m.b.t. de Algemene Vergadering van 25 oktober 2013